Velkommen til

"Klimautfordringen og deg"!

"Å redde Sivilisasjonen er ikke en Tilskuersport!"

/ Lester R. Brown, EPI.

Hva er "Klimautfordringen og deg"?

En kilde til forståelse av:

Klimatrusselen

Hvor alvorlig den er

Løsningene

Hvor mye det haster

Hvorfor det er viktig at alle bidrar aktivt

ib3 image
ALVORET
Medier og politikere ``underspiller`` alvoret i situasjonen fordi de er redde for å si tingene akkurat som de er. Klikk her for å lære mer om hvor alvorlige problemene er og hvorfor det er viktig å bli med i klimakampen.
Klikk her for å lære mere

DIN INNSATS ER VIKTIG!

- og våre politikere behøver hjelp fra deg om de skal løse problemene -

LØSNINGER

Det finnes løsninger basert på solid forskning - Klikk her for å lære mere

KLIMAENDRINGENE TRUER SIVILISASJONEN VÅR

thompsonDR. LONNIE G. THOMPSON

Klimaforsker, Ohio State University

«Klimatologer har, som andre forskere, en tenden
s til å være en gruppe det er vanskelig å påvirke følelsesmessig … Hvorfor snakker klimaforskere da om farene ved global oppvarming? Svaret er, at vi praktisk tatt alle nå er overbevist om, at global oppvarming utgjør en klar og presserende trussel mot vår sivilisasjon. «

hansen

DR. JAMES E. HANSEN

Klimaforsker, Columbia University

«Kull er den største trusselen mot sivilisasjonen og alt liv på planeten vår. Klimaet er i ferd med å nå et vippepunkt … med risiko for eksplosive endringer, virkninger som vil være irreversible, hvis vi ikke raskt minker utslippene fra fossilt brensel i løpet av de neste tiårene. «

military

UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE

Pentagon

«Klimaendringene vil påvirke det amerikanske forsvarsdepartementet evne til å forsvare landet og utgjør en umiddelbar risiko for USA´s nasjonale sikkerhet.«

VI TRENGER EN MOBILISERING SOM UNDER ANDRE VERDENSKRIG FOR Å BEKJEMPE DEM

brown-1LESTER R. BROWN

President for Earth Policy Institute og USDA´s spesialist i globale spørsmål .

«Å redde sivilisasjonen vil kreve en massiv mobilisering, og med en hastighet som i krigstid. Den analogien som kommer nærmest er den forsinkede mobiliseringen i USA under andre verdenskrig.»

Daniel_Pauly_pic3DR. DANIEL PAULY

Professor i fiskeri og zoology University of British Columbia

«Vi forholder oss til klimaendringene på nivå med den fare dette representerer. Det er som en krig. Når det er krig, er produksjonsapparatet innstilt på krig, og i løpet av uker slutter det med å produsere for eksempel biler … og begynner produsere fly. 2. verdenskrig er et godt eksempel på dette. «

romm-1DR. JOSEPH ROMM

M.I.T. fysiker, forfatter og tidligere sekretær i Department of Energy policy

«2. verdenskrig er den eneste troverdige og nærliggende metafor for omfanget av innsatsen som trengs for å … bevare et levelig klima.»